18 Temmuz 2009

Pardus 2009

pardus2009-pc ~ # wget ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/pardus/kurulan/2009/Pardus_2009.iso
--2009-07-18 00:22:07-- ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/pardus/kurulan/2009/Pardus_2009.iso
      => `Pardus_2009.iso'                             
ftp.pardus.org.tr çözümleniyor... 193.140.100.220                    
ftp.pardus.org.tr[193.140.100.220]:21 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.         
anonymous olarak oturuma giriliyor ... Oturum açıldı!                  
==> SYST ... tamam.  ==> PWD ... tamam.                        
==> TYPE I ... tamam. ==> CWD /pub/pardus/kurulan/2009 ... tamam.           
==> SIZE Pardus_2009.iso ... 720156672                         
==> PASV ... tamam.  ==> RETR Pardus_2009.iso ... tamam.                
Uzunluk: 720156672 (687M)                                

100%[================================================>] 720.156.672 849K/s  in 14m 32s

2009-07-18 00:36:39 (807 KB/s) - `Pardus_2009.iso' kaydedildi [720156672]

pardus2009-pc ~ # 

Hiç yorum yok: